Очгэрэл, Н. 2016. “НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):103-7. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.588.