Норовсүрэн, Л., Г. Ганбат, Ч. Мягмар, and Ч. Ганзориг. 2016. “НАНО TiO2 -ООР БОЛОВСРУУЛСАН НООСОН ШИРХЭГТИЙН БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЧАДВАР”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):93-96. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.586.