Отгонханд, Д., С. Цэндсүрэн, Ё. Доржбат, and Н. Тогтохбаяр. 2016. “БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):70-73. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.581.