Цэенханд, Ц., Т. Батсүх, and Б. Биньеэ. 2016. “УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):65-69. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.580.