Ганбат, Д., Б. Мандах, and Ё. Доржбат. 2016. “БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):61-64. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.579.