Рэнцэнханд, Ж., and Н. Тогтохбаяр. 2016. “ГЛИЦЕРИН АШИГЛАН ӨНДӨГЛӨГЧ ТАХИАНЫ ТЭЖЭЭЛИЙН ЖОРЫГ БАЯЖУУЛАХ НЬ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):56-60. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.578.