Мөнхтуул, Ц., А. Алтанчимэг, and Нил Даер. 2016. “НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 14 (1):16-21. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.573.