Байгалмаа, Ж., Я. Мягмарсүрэн, and Ц. Нарандэлгэр. 2014. “ЛООЛИЙН ЭРЛИЙЗ УДАМЫН АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ШИНЖИД ГЕТЕРОЗИС ИЛРЭХ ОНЦЛОГ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 12 (1):66-70. https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.258.