Солонго Dr, Н. Тогтохбаяр, and А. Отгонжаргал. 2014. “СААЛИЙН ҮНЭЭНИЙ СҮҮНИЙ ГАРЦАД ЦЕОЛИТЫН НӨЛӨӨ”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 12 (1):31-33. https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.250.