Эрдэнэчимэг, А., Н. Тогтохбаяр, and Х. Гэндарам. 2014. “СЭЛЭНГЭ ҮҮЛДРИЙН ӨСВӨР ҮХРИЙГ БОРДСОН ҮР ДҮН”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences 12 (1):26-30. https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.249.