Т, А.; Г, Г.; А, А. ТЭЖЭЭЛИЙН ХОМСДОЛ, ХҮЙТНИЙ СТРЕССИЙН ҮЕД БЭЛЧЭЭРИЙН ЯМААНЫ БӨӨРНИЙ ДЭЭД БУЛЧИРХАЙН БИЧИЛ БҮТЦИЙГ СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, [S. l.], v. 20, n. 01, p. 16–20, 2017. DOI: 10.5564/mjas.v20i01.769. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/769. Acesso em: 29 mar. 2023.