МИЖИДДОРЖ, Ж. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ, ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 251–257, 2016. DOI: 10.5564/mjas.v14i1.615. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/615. Acesso em: 24 mar. 2023.