САНСАРГЭРЭЛ, Ц.; МЯГМАРСҮРЭН, Я. БУУДАЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛҮҮДИЙН СОРТ, ДУГААРУУДЫН УРГАЦ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАНАРЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН ДҮНГЭЭС. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 108–112, 2016. DOI: 10.5564/mjas.v14i1.589. Disponível em: https://www.mongoliajol.info/index.php/MJAS/article/view/589. Acesso em: 24 mar. 2023.