Б, А., & Д, М. (2017). ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР”. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 147–152. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.792