Э, У., Б, Б., & Б, О. (2017). ХООРМОГНООС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН УУРАГ ЗАДЛАХ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 91–95. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.782