Л, Н., Г, Г., & Ч, М. (2017). НООСНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН АГУУЛАХАД ХИВЭН ЭРВЭЭХИЙН ТАРХАЛТЫГ ТОГТООЖ ХЯНАЛТ ТАВИХ АРГА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 20(01), 78–85. https://doi.org/10.5564/mjas.v20i01.780