Билэгсайхан, Г., & Оюун, Ж. (2016). УСАН ГАДАРГЫН БОЛОН ХӨРСНИЙ ГАДАРГЫН УСНЫ УУРШИЛТ (ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР). Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 228–234. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.611