Нямдаваа, Б. (2016). БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 204–208. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.607