Бат-Эрдэнэ, Н., Liru, D., & Оргил, Д. (2016). ҮҮЛЭН ПЛАТФОРМ СУУРИЛСАН ЗАЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙН ЗАГВАР. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 198–203. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.606