Оргил, Д., Hongxu, H., Алтантуяа, С., & Monghjaya, H. (2016). ӨГҮҮЛБЭРЭЭС УТГАЗҮЙН ХАРЬЦААНД ОРЖ БУЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ХЭСГҮҮДИЙГ ЯЛГАХ НЬ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 186–190. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.604