Юмчмаа, М., & Балдангомбо, Б. (2016). ШАРИЛЖНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫГ БУТЛАХ БУТЛУУРЫН ТЕХНОЛОГИЙН ОНОВЧТОЙ ГОРИМЫН СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 183–185. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.603