Мөнгөн, Ж., Ганхөлөг, Б., & Бямбадорж, Ч. (2016). ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРТ ШИНЭЭР НЭВТЭРЧ БАЙГАА ЗАРИМ ТЕХНИКИЙН АШИГЛАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 177–182. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.602