Лхагвасүрэн, С., & Бямбадорж, Ч. (2016). МАШИН ТРАКТОРЫН УГСРААНЫ ЭЭЛЖИЙН ЦАГ АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ШИНЖЛЭХ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 168–172. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.600