Сумъяа, Б., & Мөнхбат, Б. (2016). ХӨРС БОЛОВСРУУЛАХ, ҮРЛЭХ “АТЛАС-946+КОМПАКТ СОЛИТАР 9” УГСРААНЫ АШИГЛАЛТЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 164–167. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.599