Баттөгс, С., & Даваадорж, Л. (2016). ҮР ТАРИА ЦЭВЭРЛЭХ ХИЙН ЯЛГУУРТ МАШИНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ОНОВЧЛОСОН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 160–163. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.598