Даваасүрэн, Г., Гантулга, Г., & Цэрмаа, Ү. (2016). НАНО ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ АШИГЛАН ЭД АНГИЙН ЭЛЭГДЭЛ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 153–159. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.597