Очгэрэл, Н. (2016). НЭН ХОВОР, ХОВОР УРГАМАЛ ЦЭЭНИЙГ ТАРИМАЛЖУУЛАН ХАМГААЛЖ БУЙ ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 103–107. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.588