Норовсүрэн, Л., Ганбат, Г., Мягмар, Ч., & Ганзориг, Ч. (2016). НАНО TiO2 -ООР БОЛОВСРУУЛСАН НООСОН ШИРХЭГТИЙН БАКТЕРИ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ЧАДВАР. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 93–96. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.586