Доржбат, Ё., & Надмид, Н. (2016). “ЗАЛААЖИНСТИЙН ЦАГААН” ОМГИЙН ЯМААНЫ АЖ АХУЙН АШИГТ ШИНЖ ЧАНАР. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 74–81. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.583