Отгонханд, Д., Цэндсүрэн, С., Доржбат, Ё., & Тогтохбаяр, Н. (2016). БОГИЙН СҮҮГЭЭР ХАТУУ БЯСЛАГ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТЕХНОЛОГИЙН ГОРИМЫГ ТОХИРУУЛАХ СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 70–73. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.581