Цэенханд, Ц., Батсүх, Т., & Биньеэ, Б. (2016). УЛЗ ГОЛ ОРЧМЫН ХОНИНЫ АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ОНЦЛОГ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 65–69. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.580