Ганбат, Д., Мандах, Б., & Доржбат, Ё. (2016). БОГ МАЛЫН ЕРДИЙН ХЭЭЛТҮҮЛГИЙН ТОХИРООГ ОНОВЧТОЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 61–64. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.579