Болорчулуун, С., & Буянтогтох, Ч. (2016). ХУРДАН МОРИНЫ НАТРИ, КАЛИ, ХЛОРЫН СОЛИЛЦООНД “ТАМИР” БЭЛДМЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨГ ТУРШСАН НЬ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 22–26. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.574