Мөнхтуул, Ц., Алтанчимэг, А., & Даер, Н. (2016). НОХОЙН ЗАРИМ ХАВДРЫН СУДАЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 16–21. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.573