Уудамсайхан, Г., Болормаа, П., & Дэлгэрмөрөн, Д. (2016). ЗҮҮН ГАРЫН ГОЁО /CYNOMORIUM SONGARICUM/- НЫ ХОРОН ЧАНАР, ХИМИЙН НЭГДЛИЙГ СУДАЛСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 11–15. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.572