Амгаланбаатар T., Мягмарсүрэн, П., Батцэцэг, Б., & Баттөр, Б. (2016). ДЕЛЬТАТРАЗ ДУСААЛГЫН (ПУР-ОН) БЭЛДМЭЛИЙГ БЭЛЧЭЭРИЙН ХАЧИГТ ТУРШСАН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 14(1), 5–10. https://doi.org/10.5564/mjas.v14i1.571