Батмагнай, Э., Гантуяа, Б., Даваасүрэн, Б., Баттөр, Б., & Батцэцэг, Б. (2014). МИКРОСАТИЛЛЕТ ДАРААЛЛЫГ АШИГЛАН АДУУНЫ (Equus caballus) ЭЦЭГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 10(1), 20–23. https://doi.org/10.5564/mjas.v10i1.288