Байгалмаа, Ж., Мягмарсүрэн, Я., & Нарандэлгэр, Ц. (2014). ЛООЛИЙН ЭРЛИЙЗ УДАМЫН АЖ АХУЙ БИОЛОГИЙН ЗАРИМ ШИНЖИД ГЕТЕРОЗИС ИЛРЭХ ОНЦЛОГ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 12(1), 66–70. https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.258