Эрдэнэчимэг, А., Тогтохбаяр, Н., & Гэндарам, Х. (2014). СЭЛЭНГЭ ҮҮЛДРИЙН ӨСВӨР ҮХРИЙГ БОРДСОН ҮР ДҮН. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 12(1), 26–30. https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.249