(1)
Chetvertakova Е. V.; Abaza, Y. V. Qualitative Indicators of Sperm Bulls of Spermogonial Jsc "krasnoyarskugol". Mong. J. Agric. Sci. 2018, 22, 26-28.