(1)
С, Г.; Д, Б. ДУЛААНЫ КОЛЛЕКТОР ЗОХИОН БҮТЭЭЖ ТУРШСАН ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2017, 20, 133-137.