(1)
Э, У.; Б, Б.; Б, О. ХООРМОГНООС ЯЛГАСАН СҮҮНХҮЧЛИЙН БАКТЕРИЙН УУРАГ ЗАДЛАХ ИДЭВХИЙН СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. 2017, 20, 91-95.