(1)
Л, О.; Ё, Д. БӨМБӨГӨРИЙН УЛААН ОМГИЙН ЯМААНЫ УДАМ ҮНДЭСЛЭГЧ УХНЫГ СОНГОСОН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН. Mong. J. Agric. Sci. 2017, 20, 61-66.