(1)
Хишигдалай, У. МОНГОЛЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИХ ГАЗРУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН ЭРЭМБИЙН ҮНЭЛГЭЭ. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 235-241.