(1)
Билэгсайхан, Г.; Оюун, Ж. УСАН ГАДАРГЫН БОЛОН ХӨРСНИЙ ГАДАРГЫН УСНЫ УУРШИЛТ (ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР). Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 228-234.