(1)
Нямдаваа, Б. БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ ЗАРИМ АСУУДАЛД. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 204-208.