(1)
Бат-Эрдэнэ, Н.; Liru, D.; Оргил, Д. ҮҮЛЭН ПЛАТФОРМ СУУРИЛСАН ЗАЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙН ЗАГВАР. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 198-203.