(1)
Оргил, Д.; Hongxu, H.; Алтантуяа, С.; Monghjaya, H. ӨГҮҮЛБЭРЭЭС УТГАЗҮЙН ХАРЬЦААНД ОРЖ БУЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ХЭСГҮҮДИЙГ ЯЛГАХ НЬ. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 186-190.