(1)
Юмчмаа, М.; Балдангомбо, Б. ШАРИЛЖНЫ ТӨРЛИЙН УРГАМЛЫГ БУТЛАХ БУТЛУУРЫН ТЕХНОЛОГИЙН ОНОВЧТОЙ ГОРИМЫН СУДАЛГАА. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 183-185.