(1)
Лхагвасүрэн, С.; Бямбадорж, Ч. МАШИН ТРАКТОРЫН УГСРААНЫ ЭЭЛЖИЙН ЦАГ АШИГЛАЛТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЗАРИМ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ШИНЖЛЭХ. Mong. J. Agric. Sci. 2016, 14, 168-172.